www.alasehirmarkaweb.com
MARKA WEB SİTELERİ
Alaşehir Firma Rehberi

Marka Web Siteleri

Nazar Boncuğu, Nazarlık ve Nazarlık Modelleri

nazar boncuğu modelleri

Nazar Boncuğu, Nazarlık ve Nazarlık Modelleri

Nazar Boncuğu – Nazarlık Modelleri – Nazar Boncuğu fiyatları – Nazarlık fiyatları – Nazarlık Çeşitleri – Nazar Boncuğu Çeşitleri.

➤ Firma Adı: ➤ Nazar Boncuğu, Nazarlık ve Nazarlık Modelleri
Telefon 1: ➤ (216) 000 00 00
Telefon 2: ➤ (216) 000 00 00
➤  Adres: ➤  Ataşehir / İSTANBUL
İnstagram:  –
Facebook :  –
➤ Web Sitesi :  https://nazarlikdunyasi.com/

Nazar Boncuğu, Nazarlık ve Nazarlık Modelleri

Nazar Boncuğu

Nazar boncuğunun insanları kem gözlere karşı koruduğuna olan inanç yaygındır ve nazardan korunmak adına boncuk figürü kullanılır. Nazar boncuğu çok eski çağlardan beri Hıristiyan, Musevi, Müslüman dinlerinde çok tartışılan bir konu olmuştur.

Bu dinlerin dışında Hinduizm ve Budizm dinlerinde de konuşulan nazar boncuğu tarih boyunca farklı semboller ile ifade edilirken günümüzde boncuk halini almıştır. Tarih süresince pek çok dinsel inanç ve kültürde göz figürü kötülükleri insanlardan uzaklaştıran güçlü bir tılsım yerine konmuştur. Bu sebeple ki nazar ile ilişkilendirilen nazar boncukların göz biçiminde olur.

Nazarlık Özellikleri

Nazarlık inancın ve geleneğin yanı sıra süs eşyası işlevi ile de kullanılır. Nazar boncuğunun yapım aşamasında içine kurşun döküldüğünden bunun iyi şans getirildiğine inanılır. Nazar boncukları çok sık kullanılır ve mavi renkli her cam boncuk halk inanışlarına göre nazarı kaldırmaz. Bu sebeple bu taşlarda bulunması gereken özellikler bulunur. Kimi insanlara göre bu özelliklerden biri de mavi taş üzerinde sarı renkli gözün yer almasıdır.

Öte yandan gerçek bir nazar boncuğunun anlaşılabilmesi için yapım aşamasının elde olup olmadığına bakılır. Makineler yardımı ile seri halde üretilen boncukların yalnızca süs eşyası işlevi ile kullanılabileceği düşünülür. Ayrıca göz ocağı niteliğinde ve kökü çok eskiye dayanan bazı halk inançlarına göre koruyucu ruhu olan bir yede eritilen nazar boncukları geçmişte özel bir tören düzenlenerek takılıyordu.

Nazar Boncuğu Fiyatları

Nazar boncuğu modelleri aslen nazar değmesi inancını önlemek için kullanılan bir semboldür. Bu söz konusu inancın tarih boyunca bakmakla ve gözlerle ilişkisi olduğu söylenmiştir. Nazar boncuğu inancının temeli Eski Mısır, Babil ve Sümerler gibi uygarlıklara dayanır.

Bu inançlara göre insanların taşıdığı olumsuz düşünceler aslında fikrin dışarı açılmış hali olan gözler aracılığı ile dışarı çıkar ve bu da ancak bakışlar yolu ile gerçekleşir. Buna söylenen diğer bir isim de “vurucu güç”tür.  Bu bahsi geçen vurucu güçten korunmak için de göze gözle karşı gelmek gerektiğine inanılır. Bu sayede o kişinin kötü düşüncesinden ve nazarından korunduğuna inanılmıştır.

  • Nazar Boncuğu
  • Nazarlık
  • Nazarlık Modelleri
  • Nazar Boncuğu fiyatları
  • Nazarlık fiyatları
  • Nazarlık Çeşitleri
  • Nazar Boncuğu Çeşitleri